Βρείτε τη Διακορική σας Απόσταση (PD)

Το (PD) είναι η απόσταση μεταξύ των ματιών σας και είναι απαραίτητη για την σωστή εφαρμογή των φακών στα γυαλιά σας.

1.Αν φοράτε γυαλιά αφαιρέστε τα για να βγάλετε τη φωτογραφία σας.
Φροντίστε να έχετε ένα καλό φωτισμό.

2.Κοιτάξτε ευθεία στην κάμερα του κινητού ή του υπολογιστή σας.
Είναι πολύ σημαντικό η κάμερα να βρίσκεται στο κέντρο του προσώπου σας. Φανταστείτε μία νοητή γραμμή από την κάμερα στη μύτη σας.

3.Τοποθετήστε οποιαδήποτε κάρτα με μαγνητική ταινία πάνω από τα μάτια σας στο μέτωπο σας και τραβήξτε μία φωτογραφία.
Κρατήστε την κάρτα από μια από τις πάνω γωνίες της και φροντίστε η μαγνητική ταινία να φαίνεται και να βρίσκεται στο κάτω μέρος. Προστατεύστε την κάρτας σας και μην εκθέτετε στη φωτογραφία την μπροστινή πλευρά με τα στοιχεία

Έλεγχος και υποβολή

Mόλις υποβάλετε τη φωτογραφία σας ένας οπτικός μας θα προσδιορίσει την Διακορική σας απόσταση (PD) και θα την εφαρμόσει στη συνταγή σας.

Λίστα ελέγχου φωτογραφίας
  • Είναι η κάρτα πάνω από τα μάτια σας σε επαφή με το μέτωπο σας ;
  • Κρατάτε την κάρτα έτσι ώστε να φαίνεται ολόκληρη η μαγνητική ταινία ;
  • Είναι η φωτογραφία καλά φωτισμένη και στο ίδιο επίπεδο με τα μάτια σας ;