Γυαλιά μέσω ΕΟΠΥΥ

Λάβετε αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ για γυαλιά ή φακούς επαφής.

– Ο ενιαίος κανονισμός προβλέπει πως οι ασφαλισμένοι δικαιούνται
αποζημίωση 100€ για αγορά γυαλιών οράσεως ή φακών επαφής. Προϋπόθεση είναι
να μην έχουν λάβει την αποζημίωση αυτή στα τελευταία 4 χρόνια.

– Για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας χορηγείται αποζημίωση σε
ασφαλισμένους που είναι άνω των 40 ετών και σε περίπτωση που δεν τους έχει
χορηγηθεί άλλο ζευγάρι στο διάστημα της τετραετίας.

– Σε ασφαλισμένους που πάσχουν από “κερατόκωνο”, χορηγείται
κερατοκωνικός φακός στο ποσό των 70 ευρώ έκαστος και αντικατάσταση ανά
εξάμηνο εφόσον χρειάζεται.

– Η αποζημίωση χορηγείται μέσω τραπέζης μετά την προώθηση των σχετικών
δικαιολογητικών που θα πάρετε κατά την αγορά σας.


 

3 Βήματα για την ολοκλήρωση διαδικασίας.

Α.  Έλεγχος Όρασης

Επισκεφθείτε έναν οφθαλμίατρο συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ή έναν
οφθαλμίατρο γενικού / στρατιωτικού νοσοκομείου και αφού εξεταστείτε θα σας
εκδώσει μία μηχανογραφημένη συνταγή.

Β.  Κατασκευή Γυαλιών

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας θα λάβετε την Απόδειξη Αγοράς όπου θα
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο σας στο πίσω μέρος και την Βεβαίωση που
πιστοποιεί την εκτέλεση της συνταγής.

Γ. Υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος για να λάβετε την αποζημίωση.

Παρακάτω δείτε αναλυτικά τις οδηγίες για την αίτηση αποζημίωσης.

*Οδηγίες προς τους ασφαλισμένους για την ηλεκτρονική υποβολή των
δικαιολογητικών *

1. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα eopyy.gov.gr

2. Επιλέξτε “Φάκελος Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ)”

3. Εισάγετε κωδικούς taxisnet ή (αν έχετε) προσωπικό κωδικό ΕΟΠΥΥ
( Οι έμμεσα ασφαλισμένοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους δικούς τους
κωδικούς εκτός αν πρόκειται για ανήλικα προστατευόμενα μέλη )

4. Επιλέξτε “Υποβολή Ατομικού Αιτήματος”

5. Επιλέξτε ” Θέμα Αιτήματος* ” “ΟΠΤΙΚΑ”

6. Καταχωρήστε τον Ταχυδρομικό Κώδικα (Τ Κ) της κατοικίας σας και τα
Στοιχεία Επικοινωνίας.

7. Καταχωρήστε στο πεδίο ” Αφορά* ” αν πρόκειται για έμμεσο ή άμεσο μέλος
και συμπληρώστε ΑΜΚΑ.
(Οι έμμεσα ασφαλισμένοι αφού επιλέξουν “έμμεσο μέλος” εισάγουν τον δικό
τους ΑΜΚΑ και τα υπόλοιπα προσωπικά τους στοιχεία. Στο πεδίο ” Στοιχεία
Δικαιούχου ” εισάγουν αυτά του άμεσα ασφαλισμένου.
Για ανήλικα προστατευόμενα μέλη πληκτρολογήστε το ΑΜΚΑ τους πάνω αριστερά
στο πλαίσιο αναζήτησης )

8. Στο πεδίο Αιτούμενο ποσό αναγράφουμε το ακριβές ποσό του
παραστατικού (απόδειξη) που σας εκδόθηκε από το κατάστημα.

9. Στο πεδίο ” Αριθμός Γνωμάτευσης ” επιλέξτε τον αριθμό που συμπίπτει με
αυτόν που βρίσκεται κάτω ακριβώς από το barcode στη γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ
που σας χορηγησε ο οφθαλμίατρος σας.

10. “Ανεβάστε” πατώντας [ + ] τα τρία απαιτούμενα δικαιολογητικά που σας
ζητούνται

1) Απόδειξη αγοράς όπου θα αναγράφει στο πίσω μέρος το ονοματεπώνυμό
σας.
2) Βεβαίωση που θα λάβετε από εμάς που πιστοποιεί την εκτέλεση της
συνταγής.
3) Πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου τραπέζης ή άλλου εγγράφου που
ταυτοποιεί τον αριθμό IBAN που καταχωρήσατε).

11. Πατήστε “Υποβολή Αιτήματος”